[การ์ตูน]ล้อคนรก 1

posted on 24 Jun 2009 10:18 by sialsialsial in s-comic

อันนี้มุขภายใน

*อธิบายศัพท์*

ล้อค  = (น.) ห้องสตูดิโอในคณะสถาปัตย์แห่งหนึ่งย่านท่าช้างเอาไว้ให้ นศ.สามารถไปนั่งทำงาน อยู่อาศัย นอนค้าง เล่นเกม อะไรก็ได้ตามสะดวก ถูกแบ่งซอยเป็นล้อคย่อยๆหลายๆล้อค เลยถูกเรียกว่าล้อค

D-Net = (น.) ชื่อร้านเกมแห่งหนึ่งย่านทับแก้ว

 

 

 

 

edit @ 24 Jun 2009 10:26:11 by Sial

edit @ 24 Jun 2009 10:58:47 by Sial

Comment

Comment:

Tweet

55555555

Hot!


confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile
ขำมาก confused smile

#1 By LunAzii on 2009-06-24 10:32